ใบความรู้ เรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

โพสต์22 ต.ค. 2558 01:30โดยนรีรัตน์ จันสุตะ   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2558 02:20 ]
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่PDFพิมพ์อีเมล

ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยวัตถุสิ่งของโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การสร้างถนนหนทาง สร้างสะพาน สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นต้น เพื่อให้คนหมู่มากใช้สอยร่วมกันComments