รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

โพสต์22 ต.ค. 2558 08:24โดยนรีรัตน์ จันสุตะ
  
นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 นายกรัฐมนตรีของไทย มีใครบ้าง มาดูกัน

            หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายในการยุติความวุ่นวายขัดแย้งในประเทศ คืนความสุขสู่ประชาชนอีกครั้ง จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐบาลชุดใหม่ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่านับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มาจนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีผู้นำฝ่ายรัฐบาลมาแล้ว 29 คน


พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 28 มิถุนายน 2475 - 9 ธันวาคม 2475
             สมัยที่ 2 - 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
             สมัยที่ 3 - 1 เมษายน 2476 - 21 มิถุนายน 2476


พระยาพหลพลพยุหเสนา
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2476
             สมัยที่ 2 - 16 ธันวาคม 2476 - 22 กันยายน 2477
             สมัยที่ 3 - 22 กันยายน 2477 - 9 สิงหาคม 2480
             สมัยที่ 4 - 9 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480
             สมัยที่ 5 - 21 ธันวาคม 2480 - 16 ธันวาคม 2481


จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 16 ธันวาคม 2481 - 7 มีนาคม 2485
             สมัยที่ 2 - 7 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
             สมัยที่ 3 - 8 เมษายน 2491 - 25 มิถุนายน 2492
             สมัยที่ 4 - 25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494
             สมัยที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2494 - 6 ธันวาคม 2494
             สมัยที่ 6 - 6 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495
             สมัยที่ 7 - 24 มีนาคม 2495 - 21 มีนาคม 2500
             สมัยที่ 8 - 21 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500พันตรี ควง อภัยวงศ์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 4 พันตรี ควง อภัยวงศ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
             สมัยที่ 1 - 1 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
             สมัยที่ 2 - 31 มกราคม 2489 - 24 มีนาคม 2489
             สมัยที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ์ 2491
             สมัยที่ 4 - 21 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491


นายทวี บุญยเกตุ
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
             สมัยที่ 1 - 31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488


หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  
             สมัยที่ 1 - 17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
             สมัยที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ 2518 - 13 มีนาคม 2519
             สมัยที่ 3 - 20 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519
             สมัยที่ 4 - 25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519


นายปรีดี พนมยงค์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 24 มีนาคม 2489 - 7 มิถุนายน 2489
             สมัยที่ 2 - 7 มิถุนายน 2489 - 11 มิถุนายน 2489
             สมัยที่ 3 - 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489


พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงณ์นาวาสวัสดิ์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 23 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
             สมัยที่ 2 - 30 พฤษภาคม - 8 พฤศจิกายน 2490


นายพจน์ สารสิน
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9 นายพจน์ สารสิน

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501


จอมพลถนอม  กิตติขจร
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 10 จอมพล ถนอม  กิตติขจร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
             สมัยที่ 2 - 9 ธันวาคม 2506 - 7 มีนาคม 2512
             สมัยที่ 3 - 7 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
             สมัยที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2514 - 17 ธันวาคม 2515
             สมัยที่ 5 - 18 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516


จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2502 - 8 ธันวาคม 2506


นายสัญญา ธรรมศักดิ์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 14 ตุลาคม 2516 - 15 กุมภาพันธ์ 2518


หม่อมราชวงค์คึกฤทธิ์ ปราโมช
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 14 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519


นายธานินท์ ไกรวิเชียร
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520


พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2520 - 12 พฤษภาคม 2522
             สมัยที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523


พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 3 มีนาคม 2523 - 30 เมษายน 2526
             สมัยที่ 2 - 30 เมษายน 2526 - 5 สิงหาคม 2529
             สมัยที่ 3 - 5 สิงหาคม 2529 - 4 สิงหาคม 2531


พลเอกชาติชาย ชุณหวัณห์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 4 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533
             สมัยที่ 2 - 9 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534


นายอานันท์ ปันยารชุน
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
             สมัยที่ 2 - 10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535


พลเอกสุจินดา คราประยูร
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19 พลเอก สุจินดา คราประยูร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 7 เมษายน 2535 - 24 พฤษภาคม 2535


นายชวน หลีกภัย
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 20 นายชวน หลีกภัย

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538
             สมัยที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2540 - 9 กุมภาพันธ์ 2544


นายบรรหาร ศิลปอาชา
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจิกายน 2539


พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
 

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540


พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2544 - 11 มีนาคม 2548
             สมัยที่ 2 - 11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551


นายสมัคร สุนทรเวช
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 29 มกราคม 2551 - 9 กันยายน 2551


นายสมชาย วงสวัสดิ์
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 26 นายสมชาย วงสวัสดิ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 18 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 17 ธันวาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2554


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
             สมัยที่ 1 - 24 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน


Comments